Wilt u het verschil maken in de basisgezondheidszorg ?

Bent u betrokken als professional of vrijwilliger bij een activiteit of project in de basisgezondheidszorg? En kan dit financiële steun gebruiken? Lees dan verder….

Wie zijn wij?

Stichting Steunfonds Basiszorg (SBB)  is van oorsprong verbonden met de regio Leiden/Leiderdorp, maar beperkt zich niet daartoe.

SBB heeft tot doel om kleine of grotere projecten op het gebied van de basisgezondheidszorg financieel te steunen, regionaal, nationaal of internationaal. Wij hebben afgelopen jaren uiteenlopende projecten gesteund van diverse organisaties, waaronder Terre des Hommes, Save the Children, Artsen voor Oekraïne en een kleinere NGO, Stichting Basisgezondheidszorg Casamance. Ook hebben we kleinschalige projecten in de regio gesteund, zoals Hartewensen, Witte Bedjes, voetzorg voor dak- en thuislozen.

Het streven is om de financiële middelen van de Stichting maatschappelijk verantwoord en doelmatig te besteden. SSB heeft ook de ANBI status. Het bestuur van de stichting bestaat uit een vijftal vrijwilligers met uiteenlopende achtergronden als professional in de gezondheidszorg, zakelijke dienstverlening en overheid.


Wat kan Stichting Steunfonds Basiszorg voor uw activiteit of project betekenen?

SBB kan financiële ondersteuning bieden bij een activiteit of project (tot maximaal 3 jaar) met een concreet en afgerond eindresultaat die voldoet aan onze criteria toekenning van financiële ondersteuning.

Projecten moeten uiteraard vallen binnen onze doelstelling, een professioneel karakter hebben en financieel binnen onze draagkracht qua middelen vallen.

Wilt u een aanvraag bij ons indienen voor Financiële ondersteuning?